Založení firmy je první krokem k vlastnímu úspěšnému podnikání. Nejčastější formou obchodní korporace využívanou k podnikání je společnost s ručením omezeným, ve které společníci ručí za dluhy společnosti do výše svých nesplacených vkladů a kterou může založit i jediný zakladatel s minimálním vkladem 1 Kč. Kromě s.r.o. máte také možnost založit si veřejnou obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost (k. s.), anebo družstvo.

Založení firmy v několika krocích

Ať už se rozhodnete pro kteroukoli z výše zmíněných forem, nejprve je třeba navštívit notáře, za účelem sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Pokud se chystáte založit jiný typ obchodní korporace než s.r.o., nevystačíte si sami a potřebujete ještě druhého společníka, který do podnikání půjde s vámi.

Dále je třeba složit vklady do základního kapitálu společnosti (činí se tak na účet správce vkladů založený pro tento účel u banky). Kromě toho je též zapotřebí získat potřebná oprávnění podle živnostenského zákona.

Dalším krokem je podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Teprve až rejstříkový soud vaši nově založenou obchodní korporaci zapíše do obchodního rejstříku, začne firma formálně existovat. Závěrečným krokem je pak registrace nově vzniklého subjektu u finančního úřadu.

Ready made společnosti

Další možností je zakoupení hotové tzv. „ready-made“ společnosti od firmy specializující se na podnikání v tomto oboru. Tento způsob založení společnosti je hračka – můžete si vybrat formu společnosti, která se přesně hodí pro vaše podnikaní a ušetřit si spoustu času s běháním po úřadech. Ať už si však vyberete jakýkoli způsob nebo formu, založením vlastní společnosti se vám otevírá cesta k samostatnému a nezávislému podnikání.

Helena Blažková