Opatovice nad Labem

Obec Opatovice nad Labem je druhou největší obcí Pardubického kraje a tvoří jeden správní celek s místní částí Pohřebačka. Leží v Pardubickém kraji, mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, v nadmořské výšce 225 m. Na katastrálním území o rozloze 1 201 ha žije přes 2 500 obyvatel.

Obec Opatovice nad Labem má bohatou historií. Archeologické průzkumy, které zde byly v minulých desetiletích prováděny, potvrdily, že mírné podnebí a úrodné okolí řeky Labe využívali již naši dávní předci. Nejstarší zmínka o obci pochází již z roku 1073 a je spojena se založením známého opatovického kláštera, který kdysi stával v severovýchodní části obce. Pověst o klášterním pokladu nazvanou Opatovic ký poklad najdeme ve Starých pověstech českých Aloise Jiráska

Dominantu obce tvoří kostel sv. Vavřince. K významným sakrálním památkám patří také sochy svatých. V roce 2009 byla v Pohřebačce obnovena původní zvonička. Do zvoničky byl zavěšen nově ulitý zvon Vavřinec, který byl zčásti financován sbírkou rodáků. Významnou technickou památkou je raně renesanční 32,7 km dlouhý Opatovický kanál postavený Pernštejny koncem 13. století, který sloužil k napájení soustavy 230 rybníků. Svého času byla tato rybniční soustava větší než soustava jihočeských rybníků.

Dnešní Opatovice nad Labem jsou moderní obcí s odpovídajícím zázemím a vybavením. Obec v roce 2008 zrekonstruovala a rozšířila mateřskou školu, v současné době probíhá kompletní rekonstrukce základní školy. K tradičním akcím patří plesy, posvícenské a maškarní zábavy, sjíždění Opatovického kanálu nazvané Halda, jízda na historických kolech Tour de Opatovice nad Labem či soutěžní klání mezi obcemi z blízkého okolí Hry bez hranic. Bohatou tradici tu má spolková a sportovní činnost. Výrazných úspěchů dosahuje ochotnický divadelní soubor SNOOP a sportovní kluby, zejména oddíl národní házené. Ten má v obci tradici už od roku 1943. Po celou dobu své existence jeho členové aktivně hrají a propagují tento původní český míčový sport. Věnují se intenzivně mládeži i dětem. Díky tomu dosahují nemalých úspěchů. Družstvo mužů vybojovalo účast v I. lize.

Opatovice nad Labem byly do nedávné doby známy především díky prosperující tepelné elektrárně, jejíž první blok byl spuštěn už v roce 1959. V současnosti je obec známá především kvůli zprovoznění jedné z největších silničních křižovatek v České republice. Vzhledem k výhodné poloze mezi Hradcem Králové a Pardubicemi se obec stává jistým centrem, kterého chce i do budoucna využít. Procházejí tu značené turistické a cyklistické trasy. V okolí se nachází několik písníků vhodných ke koupání a relaxaci. Nejvíce využíván je díky své celoročně čisté vodě písník nazývaný Opaťák.

Příspěvky z našeho blogu

Co je to SEO a jak vám u vyhledávačů prospěje, ale i články věnované oblasti realit či beauty. Následující blog má za cíl informovat o všem možném.