Založení firmy: jak rozjet vlastní podnikání

Založení firmy je první krokem k vlastnímu úspěšnému podnikání. Nejčastější formou obchodní korporace využívanou k podnikání je společnost s ručením omezeným, ve které společníci ručí za dluhy společnosti do výše svých nesplacených vkladů a kterou může založit i jediný zakladatel s minimálním vkladem 1 Kč. Kromě s.r.o. máte také možnost založit si veřejnou obchodní společnost.

Daňová evidence

Daňová evidence má za úkol především sledovat základ takzvané daně z příjmu, která později slouží jako takzvaná vstupní brána do databáze pro podání daňového přiznání. Svůj užitek dané účetní jednotce jistě zajistí daňová evidence, která je vedena odpovědně, precizně a také s věcnou správností. Protože není výslovně nikde předepsána daná.