Ziskovost komerčních stránek a široký informační dopad těch nekomerčních závisí na míře jejich dohledatelnosti ve virtuálním prostředí. V podstatě tu platí přímá úměrnost – čím snáze je platforma nalezitelná, tím úspěšněji v síti obchoduje. Na maximalizaci zisku ji nastaví SEO – optimalizace HTML, kterým je web vytvořen. Ukážeme si to na příkladu sestavování hlavních nadpisů. Zjistete, jak se dělá H1 a proč tím stoupá prodej na webu.

H1 musí čtenáře upoutat – to je cíl SEO 

Optimalizace se obvykle týká primárních nadpisů H1, což je jejich značka v jazyce HTML. Výrazný formát z nich činí ten nejvíce do očí bijící prvek, což ale k získání pozornosti nestačí. Kromě toho musí expert na SEO navrhnout i textaci, která funguje jako úderný novinový titulek. Právě titulky rozhodují o tom, jestli budou lidé příspěvek číst nebo ignorovat.

Povedené H1 obsahuje hlavní sdělení, které je detailně rozvedené ve zbývajícím obsahu. Podle nadpisu tak návštěvník pozná, jestli jsou pro něj informace relevantní nebo jestli má přejít na jiný obsah. Proto nám při SEO – optimalizaci hlavního nadpisu HTML pomůže, kdy se vžijeme do potřeb klienta. Ptáme se sami sebe, jak by se nám líbilo ztrácet čas luštěním nicneříkajících nebo zavádějících nadpisů? Většina lidí na to reaguje okamžitým opuštěním webovek, což roboty sledují a od určité chronické míry opuštění přestávají www kvůli nízké relevanci nabízet. Tím se zhoršuje nalezitelnost, návštěvnost i schopnost generovat profit.

Budeme si tedy pamatovat, že komplexní SEO je zodpovědná práce včetně optimalizace HTML počínaje nadpisy H1. Vyplatí se najímat odborníky.

Textová SEO – optimalizace dbá na posloupnost nadpisů HTML

Stránku označujeme hlavním nadpisem H1 v délce asi 65 znaků logicky hned nahoře. Tento nejdůležitější nadpis rovněž dává smysl jen tehdy, pokud se na jedné stránce vyskytuje jednou. Větší počet H1 považují strojové vyhledávače za nesmysl a místo postupu vzhůru přesouvají odkaz na naše www na konec svých seznamů.

Méně důležité nadpisy H2 používáme při SEO – optimalizaci jako názvy odstavců, kterých je v článku zpravidla několik. Další značka v HTML – H3 – se hodí na podrobnější členění úseku označeného jako H2. Abychom se nedopustili chyb, necháme buď celý proces SEO v rukách odborníků na optimalizaci nebo se naučíme uvažovat při doplňování nadpisů v HTML systematicky jako umělá inteligence.

Jak a proč pracujeme při SEO – optimalizaci s keywords

Různé značky HTML počínaje H1 přisuzují textu různou důležitost. K velmi klíčovým částem obsahu patří takzvaná klíčová slova. Tato keywords najde specialista na SEO. Copywriter je pak při textové optimalizaci dosazuje do stránek a některé tam pomocí HTML značek ještě zdůrazní. Jedná se totiž o frekventovaná slovní spojení, pod nimiž pátrají po našem zboží či službách lidé prostřednictvím vyhledávačů. Jestliže robot tyto fráze na našich www vidí, nabízí je jako správnou odpověď, což k nám přivádí potenciální klienty.

Nejdůležitější sdělení z celé stránky H1 je samozřejmě ideálním stanovištěm, kam bychom měli keywords umístit. Nesmíme však u toho rezignovat na srozumitelnost nadpisu.

Chceme-li zakončit toto pojednání o správné SEO – optimalizaci HTML, patří se doplnit, že H1 splývá v téměř všech redakčních systémech na administraci www s takzvaným Title. Tím zabijeme dvě mouchy jednou ranou, protože oba stimulují návštěvnost a tudíž i ziskovost našich firemních stránek nebo e-shopu. Máte-li dojem, že jste nadpisy dosud podceňovali, poptejte experta na SEO. Ten možné chyby odhalí a optimalizaci HTML vám navrhne přímo na míru. Některé zásahy dokáží resuscitovat návštěvnost v řádech stovek procent! Uvítáme, když nám do komentářů napíšete, jak si stojí série vašich webových H1 až H3. Také můžete posílat témata, o kterých se chcete dočíst příště.

Helena Blažková