top

Občanská beseda v Opatovicích n/L slaví 115 let

Email Tisk PDF

alt

Občanská beseda v naší obci je od počátku svázána především s ochotnickým divadelním souborem, i když ten jako takový byl založen ještě o pět let dříve. 

Kromě divadelníků zastřešovala zpočátku ještě také obecní knihovnu. Však také její původní název byl v roce 1894 Čtenářsko ochotnická jednota

O rok později byl spolek přejmenován na Občanskou besedu, která čítala 24 členů, v tom se příliš neliší od té dnešní.

Přestože obživa lidi plně zaměstnávala, nebyla pomocná mechanizace v zemědělství ani v domácnostech, našli si naši předci čas sejít se a nazkoušet divadelní hry. V počátcích snad ještě více než dnes. Ročně se nazkoušelo  5 - 8 premiér!! V té době nebylo zvykem příliš reprízovat, často byla premiéra prvním a zároveň posledním představením, jen občas se divadelní představení jedenkrát zopakovalo. Hrál se zde Tyl, Jirásek, Stroupežnický, Macháček, Kvapil, Gogol, Ibsen … Často se hrávalo i v přírodě. Jinak našim ochotníkům sloužil jako divadelní sál místní hostinec U Šanderů.

Divadelní soubor byl činný i během 2. svět. války, ale v roce 1951 byla činnost Občanské besedy ukončena. Divadelníci nyní tvořili pod divadelním odborem Besedy JZD. Částečný pokles zájmu byl zaznamenán mezi 50.a 70. lety. Pro zajímavost: v té době měla knihovna souboru 300 svazků divadelních her. Kromě představení pro občany Opatovic n/L se soubor rozjížděl po okolí, občas i na nějaké divadelní soutěže a festivaly. Péči o divadelní soubor zajišťovala v té době Osvětová beseda.

V roce 1996 se divadelníci rozhodli k návratu pod křídla Občanské besedy, která byla tímto znovuzaložena. Kromě vlastních divadelních představení, která jsou nyní reprízována i 15 x, OB zve i divadelníky z okolních měst a obcí, pořádá mikulášské besídky, maškarní a divadelní plesy, posvícenské zábavy, spolupracuje s jinými složkami obce při různých zábavných, soutěžních i sportovních akcích.

Stěžejní náplní OB však zůstává ochotnické divadlo. V době, kdy soubor slavil 100 let svého vzniku, měl na kontě 203 představení a od roku 1990 do nynější doby 14 premiér s 98 reprízami. Naši ochotníci také získali velkou řadu ocenění na různých soutěžních setkáních. V současné době se snaží o udržení kontinuity založením dramatického kroužku pro děti.


Žádost o fotografie

Až do prosince chystá Občanská beseda několik akcí k výročí svého založení, mezi jinými také výstavu z historie OB. Prosíme proto všechny naše spoluobčany, aby nám zapůjčili fotografie, novinové výstřižky i jiné materiály, které bychom mohli na výstavu použít. Tyto materiály prosím noste do Obecní knihovny v Opatovicích n/l, kde budou na počkání oskenovány, takže vám je okamžitě vrátíme nepoškozené zpět. Děkujeme.

                                                                                                                                             Věra Pečenková

Hlášení obecního rozhlasu

Nové dokumenty

Základní škola - jídelní lístek 21. - 25.2.

Úřední deska - dražební vyhláška

Základní škola - jídelní lístek 14.2. - 18.2.

Úřední deska - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Úřední deska - záměr obce - prodej pozemku

Soutěžíme o Zlatý erb

Soutěžíme o Zlatý erb - v soutěži o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí
Dejte nám svůj hlas pro cenu veřejnosti. Děkujeme.

Jste zde: Zpravodajství Aktuality z obce Občanská beseda v Opatovicích n/L slaví 115 let