top

O nás

V Mateřské škole Opatovice n/L zajišťujeme dětem všestrannou péči a rozvíjíme jejich osobnost. Nabízíme příjemné prostředí ve třech odděleních, prostornou zahradu k hracím i jiným aktivitám. 

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Objevujeme svět,“ který vychází z přirozené dětské zvídavosti poznávání okolního světa. Připravujeme pro děti činnosti k tématům o rodině, domově, přírodě, o ročních obdobích. Věnujeme se rozvíjení dovedností pohybových, estetických i pracovních a rozvíjení v oblasti rozumové, řečové i citové.

V průběhu školního roku zařazujeme i další aktivity:

  • kulturní programy – divadelní představení, výchovný koncert, vystoupení kouzelníka, návštěva výstavy
  • výlety, exkurze
  • společná odpoledne pro rodiče a děti
  • tematické doprovodné akce – vánoční, velikonoční, vítání jara, Martinské slavnosti, apod. (přibližujeme zvyky a tradice)
  • karneval
  • olympiády
  • zájmové kroužky
  • účast ve výtvarných soutěžích a přehlídkách
  • šerpování školáků při loučení s MŠ
  • projekty k ochraně životního prostředí (sběr víček od Pet lahví)

   

alt

I. oddělení „Broučci“

27 dětí ve věku 3 – 4 let

učitelky: Magda Navrátilová a Bc. et Bc. Jaroslava Ondrová

alt
altalt
 
alt

II. oddělení „Kytičky“

27 dětí – smíšené odd.: 

5 předškoláků  (ve věku 5 – 6 let) + 22 dětí ve věku 4 – 5 let

učitelky: Jaroslava Fryšová a Iveta Kratochvílová
alt
altalt
 
alt

III. oddělení „Sluníčka“

27 dětí – předškoláci (děti ve věku 5 – 7 let)

 učitelky: Bc. Markéta Hájková a Bohumila Kacálková

alt
alt
 


Hlášení obecního rozhlasu

Nové dokumenty

Úřední deska - Rozhodnutí - stavební povolení - rozhodnutí o umístění stavby

Úřední deska - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Úřední deska - Posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 SB.

Úřední deska - Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím

Živé obce

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
Banner
Banner