top

Zápis dětí do Mateřské školy Opatovice nad Labem

Email Tisk PDF

alt

ZÁPIS

 dětí do Mateřské školy Opatovice n/L

od školního roku 2012/2013

 

 se bude konat ve dnech 12. 4. – 26. 4. 2012

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se řídí ustanovením §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Tiskopisy žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout od 12. 4. 2012 v Mateřské škole Opatovice n/L nebo stáhnout z webových stránek: www.msopatovice.cz nebo www.opatovicenadlabem.cz

Vyplněné žádosti se odevzdávají v termínu zápisu v mateřské škole.

K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s místem trvalého pobytu v Opatovicích nad Labem.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje zastupující ředitelka školy podle stanovených kritérií.

O výsledku přijímacího řízení budou rodiče vyrozuměni v týdnu od 14. do 18. května 2012 zveřejněním na nástěnce ve vstupní chodbě budovy školy.

 

Hlášení obecního rozhlasu

Nové dokumenty

Úřední deska - Rozhodnutí - veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení - Novostavba RD

Živé obce

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
Banner
Banner
Jste zde: Organizace a instituce Mateřská škola Aktuality Zápis dětí do Mateřské školy Opatovice nad Labem