top

Obecní policie

Obecní policie je orgánem obce, jehož hlavním úkolem je zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku a dalších úkolů stanovených zákonem o obecní policii nebo jinými zákony (např.dozor v silničním provozu). Pro plnění těchto úkolů jsou strážníci vybaveni rozsáhlými pravomocemi, např. oprávněním požadovat vysvětlení, zjišťovat totožnost, předvést osobu k sepsání zápisu, přesvědčit se, zda osoba není ozbrojena, odebrat zbraň, odejmout věc, otevřít byt či jiný uzavřený prostor a vstoupit do něj, zakázat vstup na určená místa, vstupovat do živnostenských provozoven, omezit osobní svobodu osoby přistižené při trestném činu, pořizovat zvukové a obrazové záznamy, použít donucovací prostředky a psa, použít zbraň, nařídit vyšetření na alkohol či návykové látky, zastavit vozidlo, odtáhnout vozidlo, měřit rychlost, provést dechovou zkoušku na alkohol, ukládat pokuty v blokovém řízení atd.
Každý občan má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc a strážníci jsou povinni v rozsahu svých kompetencí pomoc poskytnout
(§ 1 zákona o obecní policii).
Každý je povinnen uposlechnout výzvy zakračující strážníka (§ 7 zákona o obecní policii).

 • Telefon
  • mobilní: 603 453 331
  • služebna: 466 741 088
 • Oficiální email
  • Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • Úřední hodiny
  • pondělí 14:00 - 17:00
 • Adresa
  • Obecní policie Opatovice nad Labem
  • Pardubická 160
  • 53345 Opatovice nad Labem
 • Strážníci

alt

 • David Dlesek

Hlášení obecního rozhlasu

Nové dokumenty

Úřední deska - Rozhodnutí - stavební povolení - rozhodnutí o umístění stavby

Úřední deska - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Úřední deska - Posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 SB.

Úřední deska - Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím

Živé obce

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
Banner
Banner