top

 

Ing. Pavel Kohout

Narozen: 1968

Vzdělání: Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, projektant dopravních staveb

Rád bych pomohl dokončit všechny rozpracované projekty z minulých let, které napomohou rozvoji naší obce, a jsem připraven se podílet na projektech nových. Do třetice chci dát své rodné obci naplno své profesní  znalosti a odborné schopnosti. Věřím, že se nám i v tomto funkčním období podaří udržet dynamiku a rozvážnost naší obce ve prospěch našich spoluobčanů.


Obecní policie

Jednotka požární ochrany

Pracovníci obecního úřadu

Technické služby

Hlášení obecního rozhlasu

Nové dokumenty

Úřední deska - Rozhodnutí - stavební povolení - rozhodnutí o umístění stavby

Úřední deska - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Úřední deska - Posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 SB.

Úřední deska - Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím

Živé obce

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI
Banner
Banner
Jste zde: Obec Opatovice nad Labem Starosta obce